KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

Oferta dla szkół średnich

Zaproszenie Wykłady Oferta studiów WHiBZ Poster Ulotka
Aktualizacja:
23 stycznia 2015 r.

Wykłady Akademickie i Warsztaty laboratoryjne

Oferta wykładów akademickich i warsztatów laboratoryjnych przygotowanych przez pracowników Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt dla młodzieży szkół średnich zainteresowanej problematyką użytkowania zwierząt i podjęciem studiów z tego zakresu

Wykłady akademickie

 1. Choroby odzwierzęce – problem ciągle aktualnyprof. dr hab. Olga Szeleszczuk
 2. Mowa zwierząt – sposoby porozumiewania się - prof. dr hab. Czesław Klocek, dr Jacek Nowicki
 3. Nowe kierunki w klonowaniu ssaków - prof. dr hab. Dorota Zięba- Przybylska
 4. Czy przez żywienie krów możemy zmieniać skład chemiczny mleka - prof. dr hab Zygmunt. M. Kowalski
 5. Czy kura może być kogutem ? - prof. dr hab. Andrzej Sechman
 6. Wpływ ksenobiotyków na czynność układu rozrodczego ludzi i zwierząt - prof. dr hab. Andrzej Sechman
 7. Oddziaływanie dioksyn i polichlorowanych bifenyli na funkcję endokrynną tarczycy - prof. dr hab. Andrzej Sechman
 8. Hormony tarczycy – regulatory metabolizmu komórkowego - prof. dr hab. Andrzej Sechman
 9. Prebiotyki i probiotyki - prof. dr hab. Krystyna Koziec
 10. Efekty działania stresu - prof. dr hab. Krystyna Koziec
 11. By zwierzętom żyło się lepiej - dr hab. Ryszard Tuz
 12. Przyszłość ptaków drapieżnych w Polsce - dr hab. Zbigniew Bonczar, prof. UR
 13. Melatonina – wyznacznik rytmów biologicznych u zwierząt - dr hab. Edyta Molik
 14. Bogate życie wewnętrzne pasożytówdr hab. Sławomir Kornaś
 15. Wykorzystanie komputerów w oborzedr hab. Jarosław. Kański
 16. Bóbr - inżynier środowiska - dr inż. Stanisław Łapiński
 17. Obce gatunki zwierząt futerkowych w ekosystemach Polski - dr inż. Stanisław Łapiński
 18. Zapomniane, tajemnicze, nieznane. Ochrona zasobów genetycznych na przykładzie drobiu - dr Krzysztof Andres
 19. In ovo - zarodki ptasie w służbie nauki - dr inż. Marcin Lis
 20. Od jaj do pisklęcia- rozwój zarodkowy ptaków - dr inż. Marcin Lis
 21. O ewolucji, inaczej - dr inż. Marcin Lis
 22. Instynkt czy doświadczenie - dr inż. Marcin Lis
 23. Międzygatunkowe przeszczepy organów nadzieje i zagrożenia - dr inż. Tomasz Schwarz
 24. Co można wyczytać z DNA- genetyczne uwarunkowania cech użytkowych zwierząt - dr Małgorzata Szczęsna
 25. Czy mleko matki można zastąpić - dr inż Paweł. Górka
 26. Chomik europejski - tajemniczy mieszkaniec polskich pól - dr Magdalena Hędrzak
 27. Żubry na terenie Polski południowej - przykład udanej restytucji gatunku - dr Magdalena Hędrzak
 28. Kto naprawdę jest szkodnikiem? Interakcje zwierzę –człowiek - dr Magdalena Hędrzak
 29. Aktualne kierunki hodowli i użytkowania konidr hab. inż. Jarosław Łuszczyński
 30. Opieka nad klaczą i źrebięciem - dr inż. Magdalena Pieszka
 31. Sport jeździecki w Polsce i Europiedr inż. Bogusława Długosz
 32. Sukcesy polskich koni arabskichdr inż. Magdalena Pieszka
 33. Użytkowanie koni i psów w terapii różnych schorzeń u ludzi - dr inż. Zenon Podstawski
 34. Klonowanie ssaków - dr Joanna Kochan
 35. Ryby Morza Bałtyckiego - dr Ewa Drąg-Kozak
 36. Ryby świecące w głębinach morskich - dr Ewa Łuszczek-Trojnar
 37. Akwakultura na świecie - dr Magdalena Socha
 38. Bioróżnorodność ryb - mgr Michał Nowak
 39. Inwazyjne gatunki ryb - mgr Michał Nowak

Warsztaty – zajęcia praktyczne w laboratoriach i stacjach doświadczalnych WHiBZ

 1. Anatomia porównawcza kręgowców
 2. Co mówią nam chromosomy
 3. Molekularne metody badania genomu owcy – izolacja DNA
 4. Hodowla in vitro komórek i tkanek
 5. Biotechniczne metody modulacji procesów rozrodu u zwierząt dnia krótkiego
 6. Żywienie zwierząt- od trawy do genomu
 7. Warsztaty z identyfikacji systematycznej ryb
 8. Wyplatanie sieci rybackich
 9. Wycieczka groblami karpiowych stawów hodowlanych
 10. Chomik europejski - tajemniczy mieszkaniec polskich pól
 11. Żubry na terenie Polski południowej - przykład udanej restytucji gatunku
 12. Diagnostyka kliniczna koni
 13. Opieka i pielęgnacja zwierząt gospodarskich i towarzyszących człowiekowi

 

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor    Polityka cookies