KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

Oferta dla szkół średnich

Zaproszenie Wykłady Oferta studiów WHiBZ Poster Ulotka
Aktualizacja:
24 kwiecień 2017 r.

Wykłady Akademickie i Warsztaty laboratoryjne

Oferta wykładów akademickich i warsztatów laboratoryjnych przygotowanych przez pracowników Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt głównie dla młodzieży szkół średnich zainteresowanej problematyką użytkowania zwierząt i podjęciem studiów z tego zakresu

Wykłady akademickie

 1. Choroby odzwierzęce – problem ciągle aktualny - prof. dr hab. Olga Szeleszczuk
 2. Mowa zwierząt – sposoby porozumiewania się - prof. dr hab. Czesław Klocek, dr Jacek Nowicki
 3. Nowe kierunki w klonowaniu ssaków - prof. dr hab. Dorota Zięba-Przybylska
 4. Czy przez żywienie krów możemy zmieniać skład chemiczny mleka - prof. dr hab. Zygmunt M. Kowalski
 5. Czy kura może być kogutem? - prof. dr hab. Andrzej Sechman
 6. Wpływ ksenobiotyków na czynność układu rozrodczego ludzi i zwierząt - prof. dr hab. Andrzej Sechman
 7. Oddziaływanie dioksyn i polichlorowanych bifenyli na funkcję endokrynną tarczycy - prof. dr hab. Andrzej Sechman
 8. Hormony tarczycy – regulatory metabolizmu komórkowego - prof. dr hab. Andrzej Sechman
 9. Prebiotyki i probiotyki - prof. dr hab. Krystyna Koziec
 10. Efekty działania stresu - prof. dr hab. Krystyna Koziec
 11. By zwierzętom żyło się lepiej - dr hab. Ryszard Tuz
 12. Przyszłość ptaków drapieżnych w Polsce - dr hab. Zbigniew Bonczar, prof. UR
 13. Melatonina – wyznacznik rytmów biologicznych u zwierząt - dr hab. Edyta Molik
 14. W każdym kątku po jagniątku - dr hab. inż. Urszula Kaczor
 15. Bogate życie wewnętrzne pasożytów - dr hab. Sławomir Kornaś
 16. Wykorzystanie komputerów w oborze - dr hab. Jarosław Kański
 17. Bóbr - inżynier środowiska - dr inż. Stanisław Łapiński
 18. Obce gatunki zwierząt futerkowych w ekosystemach Polski - dr inż. Stanisław Łapiński
 19. Zapomniane, tajemnicze, nieznane. Ochrona zasobów genetycznych na przykładzie drobiu - dr Krzysztof Andres
 20. In ovo - zarodki ptasie w służbie nauki - dr inż. Marcin Lis
 21. Od jaj do pisklęcia- rozwój zarodkowy ptaków - dr inż. Marcin Lis
 22. O ewolucji, inaczej - dr inż. Marcin Lis
 23. Instynkt czy doświadczenie - dr inż. Marcin Lis
 24. Międzygatunkowe przeszczepy organów nadzieje i zagrożenia - dr inż. Tomasz Schwarz
 25. Co można wyczytać z DNA- genetyczne uwarunkowania cech użytkowych zwierząt - dr Małgorzata Szczęsna
 26. Zwierzęta transgeniczne – po co, dlaczego i jak? - dr Małgorzata Szczęsna
 27. Techniki stosowane w zapłodnieniu pozaustrojowym - dr inż. Katarzyna Kirsz
 28. Czy mleko matki można zastąpić - dr inż. Paweł Górka
 29. Chomik europejski - tajemniczy mieszkaniec polskich pól - dr inż. Magdalena Hędrzak
 30. Żubry na terenie Polski południowej - przykład udanej restytucji gatunku - dr inż. Magdalena Hędrzak
 31. Kto naprawdę jest szkodnikiem? Interakcje zwierzę – człowiek - dr inż. Magdalena Hędrzak
 32. Różnorodność form użytkowania koni - dr hab. inż. Jarosław Łuszczyński
 33. Czynniki warunkujące wzrost i dojrzewanie koni - dr hab. inż. Jarosław Łuszczyński
 34. Metody określania wieku na podstawie wyglądu uzębienia koni - dr hab. inż. Jarosław Łuszczyński
 35. Dlaczego koń śpi na stojąco? - dr inż. Magdalena Pieszka
 36. Dlaczego kochamy nasze psy? - dr inż. Magdalena Pieszka
 37. Sport jeździecki w Polsce i Europie - dr inż. Bogusława Długosz
 38. Sukcesy polskich koni arabskich - dr inż. Magdalena Pieszka
 39. Użytkowanie koni i psów w terapii różnych schorzeń u ludzi - dr inż. Zenon Podstawski
 40. Klonowanie ssaków - dr Joanna Kochan
 41. Zwierzęta na wsi czyli jakie produkty otrzymujemy od zwierząt - dla klas I-III szkoły podstawowej - dr inż. Joanna Kania Gierdziewicz
 42. Zwierzęta domowe sześciu kontynentów - dla szkół podstawowych - dr inż. Joanna Kania Gierdziewicz
 43. Zwierzęta morskie - dla szkół podstawowych - dr inż. Joanna Kania Gierdziewicz
 44. Genetyka kolorów, czyli barwy w genach - dla szkół podstawowych - dr inż. Joanna Kania Gierdziewicz
 45. Ryby Morza Bałtyckiego - dr Ewa Drąg-Kozak
 46. Ryby świecące w głębinach morskich - dr hab. Ewa Łuszczek-Trojnar
 47. Ryby w nowoczesnych badaniach biomedycznych - dr hab. Magdalena Socha
 48. Ksenoetrogeny w środowisku wodnym – wpływ na organizmy żywe - dr hab. Magdalena Socha
 49. Bioróżnorodność ryb - dr inż. Michał Nowak
 50. Ryby i rybactwo wiślane – dawniej i dziś - dr inż. Michał Nowak
 51. Inwazyjne gatunki ryb - dr inż. Paweł Szczerbik
 52. Ryby rzek Polski Południowej - dr inż. Paweł Szczerbik
 53. GMO - fakty i mity - dr inż. Sylwia Pałka
 54. Czy IQ jest dziedziczne? - dr inż. Sylwia Pałka
 55. Głupi jak gęś, mądry jak sowa- czy możemy mówić o inteligencji ptaków - dr inż. Małgorzata Gomułka
 56. Sztuczne sieci neuronowe - jako nowe narzędzie w naukach przyrodniczych - mgr inż. Edyta Bauer
 57. Tajemniczy świat ptaków - dr inż. Mateusz Okrutniak

Warsztaty – zajęcia praktyczne w laboratoriach i stacjach doświadczalnych WHiBZ

 1. Anatomia porównawcza kręgowców
 2. Co mówią nam chromosomy
 3. Molekularne metody badania genomu – izolacja DNA
 4. Hodowla in vitro komórek i tkanek
 5. Biotechniczne metody modulacji procesów rozrodu u zwierząt dnia krótkiego
 6. Oznaczanie wieku ryb na podstawie łusek
 7. Warsztaty z identyfikacji systematycznej ryb
 8. Wyplatanie sieci rybackich
 9. Wycieczka groblami karpiowych stawów hodowlanych
 10. Chomik europejski - tajemniczy mieszkaniec polskich pól
 11. Żubry na terenie Polski południowej - przykład udanej restytucji gatunku
 12. Czy darowanemu koniowi powinno zaglądać się w zęby? Praktyczna nauka rozpoznawania wieku koni na podstawie wyglądu uzębienia - dr hab. inż. Jarosław Łuszczyński
 13. Dlaczego koń śpi na stojąco? - dr inż. Magdalena Pieszka (warsztaty muszą odbywać się w CBiE w Rząsce – wymagany jest koń)
 14. Bioinformatyka w naukach o zwierzętach
 15. Ptaki w mieście - warsztaty terenowe - dr inż. Mateusz Okrutniak
 16. Dlaczego należy sprzątać po swoim psie, czyli o pasożytach dla najmłodszych - warsztaty dla klas I-III szkoły podstawowej - dr inż. Marta Basiaga, dr inż. Jerzy Kowal oraz mgr Anna Wyrobisz
 17. Pasożyty i diagnozowanie inwazji pasożytniczych - dr inż. Marta Basiaga, dr inż. Jerzy Kowal oraz mgr Anna Wyrobisz
 18. Od pierwotniaka do cielaka, czyli zoologiczne ciekawostki - dr inż. Marta Basiaga, dr inż. Jerzy Kowal oraz mgr Anna Wyrobisz

 

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor    Polityka cookies