KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

Katedra Żywienia i Dietetyki Zwierząt

Katedra Żywienia i Dietetyki Zwierząt [email] [telefon] [fax]
Al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków kzzip( małpa )ur.krakow.pl (12) 633 49 78
(12) 662 40 75
(12) 662 40 84
(12) 633 33 07

 

Kierownik [email] [telefon]
[foto] prof. dr hab. inż. Zygmunt Kowalski rzkowals( małpa )cyf-kr.edu.pl (12) 633 49 78
(12) 662 40 75
[NaukaPolska]   [USOSweb]   [PublikacjeUR]

 

 

Pracownicy naukowo dydaktyczni [email] [telefon]
[foto] prof. dr hab. inż. Zygmunt Kowalski rzkowals( małpa )cyf-kr.edu.pl (12) 633 49 78
(12) 662 40 75
[NaukaPolska]   [USOSweb]   [PublikacjeUR]
[foto] prof. dr hab. inż. Jan Pyś rzpys( małpa )cyf-kr.edu.pl (12) 633 49 78
(12) 662 40 75
[NaukaPolska]   [USOSweb]   [PublikacjeUR]
[foto] dr hab. inż. Piotr Micek, prof. UR rzmicek( małpa )cyf-kr.edu.pl (12) 662 41 71
[NaukaPolska]   [USOSweb]   [PublikacjeUR]
[foto] dr hab. inż. Jarosław Kański j.kanski( małpa )ur.krakow.pl (12) 633 49 78
(12) 662 40 75
[NaukaPolska]   [USOSweb]   [PublikacjeUR]
[foto] dr Justyna Barć j.barc( małpa )ur.krakow.pl (12) 633 49 78
(12) 662 40 75
[NaukaPolska]   [USOSweb]
[foto] dr inż. Jadwiga Flaga j.flaga( małpa )ur.krakow.pl (12) 633 49 78
(12) 662 40 75
[NaukaPolska]   [USOSweb]   [PublikacjeUR]
[foto] dr inż. Paweł Górka p.gorka( małpa )ur.krakow.pl (12) 633 49 78
(12) 662 40 75
[NaukaPolska]   [USOSweb]   [PublikacjeUR]
[foto] dr inż. Olga Lasek o.lasek( małpa )ur.krakow.pl (12) 633 49 78
(12) 662 40 75
[NaukaPolska]   [USOSweb]   [PublikacjeUR]
[foto] mgr inż. Katarzyna Słota k.slota( małpa )ur.krakow.pl (12) 633 49 78
(12) 662 40 75
[USOSweb]   [PublikacjeUR]

 

 

Pracownicy emerytowani [email] [telefon]
[foto] prof. dr hab. inż. Franciszek Borowiec f.borowiec( małpa )ur.krakow.pl (12) 633 49 78
(12) 662 40 75
[NaukaPolska]   [USOSweb]
[foto] prof. dr hab. inż. Julian Kamiński (12) 633 49 78
(12) 662 40 75
[NaukaPolska]
[foto] dr inż. Krzysztof Furgał rzfurgal( małpa )cyf-kr.edu.pl (12) 633 49 78
(12) 662 40 75
[NaukaPolska]

 

 

Pracownicy techniczni [email] [telefon]
[foto] mgr inż. Bogusława Arendarska j.arend( małpa )ur.krakow.pl (12) 633 49 78
(12) 662 40 75
(12) 662 40 84
[foto] mgr Alina Marszałek a.marszalek( małpa )ur.krakow.pl (12) 633 49 78
(12) 662 40 75
(12) 662 40 84
[foto] Bożena Samek (12) 633 49 78
(12) 662 40 75
(12) 662 40 84
[foto] Wojciech Malik (12) 633 49 78
(12) 662 40 75
(12) 662 40 84

 

 

Doktoranci [email] [telefon]
[foto] lek. wet. Łukasz Korytkowski lukasz.korytkowski( małpa )gmail.com (12) 633 49 78
(12) 662 40 75
(12) 662 40 84
[foto] mgr inż. Marta Malkiewicz m.malkiewicz( małpa )ur.krakow.pl (12) 633 49 78
(12) 662 40 75
(12) 662 40 84
[foto] mgr inż. Marcin Przybyło m.przybylo( małpa )ur.krakow.pl (12) 633 49 78
(12) 662 40 75
(12) 662 40 84
[foto] mgr inż. Katarzyna Słota k.slota( małpa )ur.krakow.pl (12) 633 49 78
(12) 662 40 75
(12) 662 40 84
[foto] mgr inż. Patrycja Wanat p.wanat( małpa )ur.krakow.pl (12) 633 49 78
(12) 662 40 75
(12) 662 40 84

 

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor    Polityka cookies