KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

Aktualności

LipiecCzerwiecMajKwiecieńMarzecLutyStyczeń
GrudzieńListopadPaździernikWrzesieńSierpieńLipiecCzerwiecMajKwiecieńMarzecLutyStyczeń
GrudzieńListopadPaździernikWrzesieńSierpieńLipiecCzerwiecMajKwiecieńMarzecLutyStyczeń
GrudzieńListopadPaździernikWrzesieńLipiecCzerwiecMajKwiecieńMarzecLutyStyczeń
GrudzieńListopadPaździernikWrzesieńCzerwiecMajKwiecieńMarzecStyczeń
GrudzieńListopadPaździernikWrzesieńSierpieńLipiecCzerwiecMajKwiecieńMarzecLutyStyczeń
GrudzieńPaździernikWrzesieńMajKwiecieńLutyStyczeń
GrudzieńListopadPaździernikLipiecCzerwiecMajKwiecieńMarzec
ListopadPaździernikWrzesieńCzerwiecMarzecLutyStyczeń
WrzesieńCzerwiec
Czerwiec 2018
2018-06-19

Międzynarodowa Konferencja Naukowa
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie w ramach obchodów Jubileuszu 65-lecia Wydziału organizuje Międzynarodową Konferencję Naukową pt. „Biotechnologia i Dobrostan w Naukach o Zwierzętach”. Sesja Plenarna w dniu 19 czerwca 2018r. poświęcona zostanie tradycjom i przyszłości nauk zootechnicznych.

Jubileuszowy charakter wydarzenia podkreśli Zjazd Dziekanów i Prodziekanów Uczelni kształcących na kierunku Zootechnika, który odbędzie się w dniu 18 czerwca 2018r. w Krakowie, z myślą przewodnią „Innowacyjne badania i kształcenie w zakresie nauk o zwierzętach w aspekcie nowej Ustawy o Szkolnictwie Wyższym”. Dziekani Wydziałów i Dyrektorzy Instytutów krajowych związanych z naukami zootechnicznymi zostali zaproszeni do udziału w Komitecie Honorowym Konferencji Jubileuszowej. W Konferencji przewidziana jest również sesja poświęcona jubileuszowi pracy naukowej prof. Jerzego Niedziółki.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w obchodach Jubileuszu 65-lecia Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt UR w Krakowie oraz do udziału w Konferencji. W załączeniu Komunikat I z programem ramowym Konferencji oraz informacje organizacyjne.

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o wypełnienie on-line formularza rejestracyjnego do dnia 30 marca 2018r.

Pełny tekst zaproszenia

Strona WWW Konferencji

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor    Polityka cookies