KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

Aktualności

CzerwiecMajKwiecieńMarzecLutyStyczeń
GrudzieńListopadPaździernikWrzesieńSierpieńLipiecCzerwiecMajKwiecieńMarzecLutyStyczeń
GrudzieńListopadPaździernikWrzesieńSierpieńLipiecCzerwiecMajKwiecieńMarzecLutyStyczeń
GrudzieńListopadPaździernikWrzesieńLipiecCzerwiecMajKwiecieńMarzecLutyStyczeń
GrudzieńListopadPaździernikWrzesieńCzerwiecMajKwiecieńMarzecStyczeń
GrudzieńListopadPaździernikWrzesieńSierpieńLipiecCzerwiecMajKwiecieńMarzecLutyStyczeń
GrudzieńPaździernikWrzesieńMajKwiecieńLutyStyczeń
GrudzieńListopadPaździernikLipiecCzerwiecMajKwiecieńMarzec
ListopadPaździernikWrzesieńCzerwiecMarzecLutyStyczeń
WrzesieńCzerwiec
Styczeń 2017
2017-01-25

Rekrutacja na studia II stopnia

Komisja Rekrutacyjna Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt ogłasza rekrutację na niżej wymienione kierunki studiów:

Nabór na studia stacjonarne II stopnia
Ichtiologia i Rybactwo Śródlądowe
Zootechnika

Nabór na studia niestacjonarne II stopnia
Ichtiologia i Rybactwo Śródlądowe

Rekrutacja obejmuje:

 1. Elektroniczną rejestrację kandydatów w systemie ERK do dnia 24 lutego 2017 roku
  Elektroniczna Rejestracja Kandydatów (ERK)
 2. Ogłoszenie wyników 25 lutego 2017 roku
 3. Składanie dokumentów od 27 lutego 2017 roku (9:00 – 15:00)
  Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
  Al. Mickiewicza 24/28
  30-059 Kraków
  pokój 009 (parter)

Kontakt
Sekretarz Komisji Wydziałowej:
Dr inż. Andrzej Ochrem (12 662-53-08) pok. 009 (parter)
a.ochrem( małpa )ur.krakow.pl
Komisja Rekrutacyjna:
12 662-41-76
rekrutacja.whibz( małpa )ur.krakow.pl

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor    Polityka cookies