KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

Aktualizacja:
10 lipiec 2018 r.

Prace dyplomowe

Oferta tematyki prac dyplomowych proponowana przez Katedry WHiBZ
Katedra Fizjologii i Endokrynologii Zwierząt [pdf]
Ostatnia zmiana: 21.06.11
Katedra Genetyki i Metod Doskonalenia Zwierząt [pdf]
Ostatnia zmiana: 21.06.11
Katedra Hodowli Bydła [pdf]
Ostatnia zmiana: 21.06.11
Katedra Hodowli Drobiu, Zwierząt Futerkowych i Zoohigieny [pdf]
Ostatnia zmiana: 21.06.11
Katedra Hodowli Koni [pdf]
Ostatnia zmiana: 21.06.11
Katedra Hodowli Trzody Chlewnej i Małych Przeżuwaczy [pdf]
Ostatnia zmiana: 21.06.11
Katedra Ichtiobiologii i Rybactwa [pdf]
Ostatnia zmiana: 21.06.11
Katedra Rozrodu i Anatomii Zwierząt [pdf]
Ostatnia zmiana: 21.06.11
Katedra Zoologii i Ekologii [pdf]
Ostatnia zmiana: 21.06.11
Katedra Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa [pdf]
Ostatnia zmiana: 21.06.11

 

 

Wykaz przewodników i poradników
pomocnych w redagowaniu prac dyplomowych różnego rodzaju
[pdf]
Ostatnia zmiana: 15.03.11

 

 

Druki do pobrania związane z pracą dyplomową
Warunki złożenia pracy dyplomowej [pdf]
Ostatnia zmiana: 4.06.18
Procedury składania i archiwizowania prac dyplomowych studentów
Zarządzenia Rektora nr 71/2015
[pdf]
Ostatnia zmiana: 25.09.15
Wzór strony tytułowej oraz karty dyplomowej
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 71/2015
[doc]
Ostatnia zmiana: 09.11.15
Oświadczenie studenta
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Rektora nr 71/2015
[doc]
Ostatnia zmiana: 09.11.15
Umowa Licencyjna niewyłączna
Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 71/2015
[doc]
Ostatnia zmiana: 09.11.15
Umowa Licencyjna wyłączna
Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 71/2015
[doc]
Ostatnia zmiana: 09.11.15
Karta obiegowa [pdf]
Ostatnia zmiana: 10.07.18
Karta osiągnięć indywidualnych [doc]
Ostatnia zmiana: 09.10.15
Ankieta - "Ocena Studiowania" [pdf]
Ostatnia zmiana: 19.06.12
Wniosek o zmianę tematu pracy dyplomowej
Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 71/2015
[pdf]
Ostatnia zmiana: 09.10.15

 

 

Zagadnienia do egzaminu
Zagadnienia do egzaminu inżynierskiego
(Kierunek Bioinżynieria zwierząt)
[pdf]
Ostatnia zmiana: 1.02.18
Zagadnienia do egzaminu inżynierskiego
(Kierunek Rybactwo)
[pdf]
Ostatnia zmiana: 23.11.15
Zagadnienia do egzaminu inżynierskiego
(Kierunek Zootechnika, Hodowla ekologiczna i ochrona zwierząt)
[pdf]
Ostatnia zmiana: 23.11.15
Zagadnienia do egzaminu inżynierskiego
(Kierunek Zootechnika, Hodowla i użytkowanie koni)
[pdf]
Ostatnia zmiana: 23.11.15
Zagadnienia do egzaminu inżynierskiego
(Kierunek Zootechnika, Hodowla zwierząt)
[pdf]
Ostatnia zmiana: 23.11.15
Zagadnienia do egzaminu inżynierskiego
(Kierunek Zootechnika, Hodowla zwierząt towarzyszących i egzotycznych)
[pdf]
Ostatnia zmiana: 1.12.17
Zagadnienia do egzaminu inżynierskiego
(Kierunek Zootechnika, Prewencja weterynaryjna i ochrona zdrowia zwierząt)
[pdf]
Ostatnia zmiana: 23.11.15
Zagadnienia do egzaminu inżynierskiego
(Kierunek Zootechnika studia niestacjonarne)
[pdf]
Ostatnia zmiana: 30.10.15
Zagadnienia do egzaminu licencjackiego
(Kierunek Biologia)
[pdf]
Ostatnia zmiana: 30.10.15
Zagadnienia do egzaminu magisterskiego
(Kierunek Biologia Stosowana)
[pdf]
Ostatnia zmiana: 07.05.18
Zagadnienia do egzaminu magisterskiego
(Kierunek Zootechnika)
[pdf]
Ostatnia zmiana: 07.05.18
Zagadnienia do egzaminu magisterskiego
(Kierunek Zootechnika Niestacjonarne)
[pdf]
Ostatnia zmiana: 07.05.18

 

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor    Polityka cookies