KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

Aktualizacja:
9 grudzień 2016 r.

Plan Zajęć

Studia Stacjonarne Io Semestr Letni - 2015/16 Semestr Zimowy - 2016/17
I II III   I II III IV
Bioinżynieria zwierząt [pdf] [pdf] [pdf]
Ostatnia zmiana: 1.03   07.12 13.10  
Biologia Stosowana [pdf] [pdf] [pdf] [pdf] [pdf] [pdf]
Ostatnia zmiana: 29.02 29.02 07.03   09.12 04.11 09.11  
Hodowla Ekologiczna i Ochrona Zwierząt   [pdf]         [pdf]
Ostatnia zmiana:   29.02   04.11
Hodowla i Użytkowanie Koni [pdf] [pdf] [pdf]   [pdf] [pdf] [pdf] [pdf]
Ostatnia zmiana: 07.03 05.04 22.02   01.12 11.10 04.11 12.10
Hodowla Zwierząt [pdf] [pdf] [pdf]   [pdf] [pdf] [pdf] [pdf]
Ostatnia zmiana: 07.03 25.02 29.02   04.11 04.11 04.11 04.11
Hodowla Zwierząt Towarzyszących i Egzotycznych [pdf] [pdf]     [pdf] [pdf] [pdf]  
Ostatnia zmiana: 22.02 7.03     04.11 13.10 12.10  
Ichtiobiologia, Gospodarka Rybacka i Ochrona Wód [pdf] [pdf] [pdf]     [pdf] [pdf] [pdf]
Ostatnia zmiana: 1.03 22.02 24.02   13.10 13.10 04.10
Ichtiologia i Rybactwo Śródlądowe         [pdf]      
Ostatnia zmiana:   04.10
Prewencja weterynaryjna i ochrona zdrowia zwierząt [pdf] [pdf] [pdf]   [pdf] [pdf] [pdf] [pdf]
Ostatnia zmiana: 07.03 22.02 29.02   04.11 04.11 13.10 04.11

 

 

Studia Stacjonarne IIo Semestr Letni - 2015/16 Semestr Zimowy - 2016/17
I II I II
Akwakultura i Ochrona Środowiska Wodnego [pdf]    
Ostatnia zmiana: 07.03  
Bioinżynieria rozrodu zwierząt [pdf] [pdf] [pdf]
Ostatnia zmiana: 07.03 29.02 09.11  
Biologia Stosowana [pdf] [pdf] [pdf] [pdf]
Ostatnia zmiana: 22.02 24.02 07.12 6.10
Hodowla i Użytkowanie Zwierząt [pdf] [pdf] [pdf]  
Ostatnia zmiana: 07.03 29.02 09.11  
Żywienie i Dietetyka Zwierząt [pdf] [pdf] [pdf]
Ostatnia zmiana: 17.03 29.02 15.11  

 

 

Studia Niestacjonarne Io Semestr Letni - 2016/17 Semestr Zimowy - 2016/17
I II III IV I II III IV
Zootechnika [pdf] [pdf] [pdf] [pdf] [pdf] [pdf] [pdf] [pdf]
Ostatnia zmiana: 16.01 16.01 16.01 16.01 22.07 22.07 22.07 22.07

 

 

Studia Niestacjonarne IIo Semestr Letni - 2015/16 Semestr Zimowy - 2016/17
I II I II
Zootechnika [pdf] [pdf] [pdf]
Ostatnia zmiana: 21.01   22.07 22.07

 

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor    Polityka cookies