KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

Plan Zajęć

Studia Stacjonarne Io Semestr Letni - 2015/16 Semestr Zimowy - 2015/16
I II III   I II III IV
Bioinżynieria zwierząt [pdf] [pdf]
Ostatnia zmiana: 1.03   07.10  
Biologia Stosowana [pdf] [pdf] [pdf] [pdf] [pdf] [pdf]
Ostatnia zmiana: 29.02 29.02 07.03   07.10 16.10 15.10  
Hodowla Ekologiczna i Ochrona Zwierząt   [pdf]       [pdf] [pdf]
Ostatnia zmiana:   29.02   16.10 13.10
Hodowla i Użytkowanie Koni [pdf] [pdf] [pdf]   [pdf] [pdf] [pdf] [pdf]
Ostatnia zmiana: 07.03 5.04 22.02   12.10 09.10 14.09 05.10
Hodowla Zwierząt [pdf] [pdf] [pdf]   [pdf] [pdf] [pdf] [pdf]
Ostatnia zmiana: 07.03 25.02 29.02   09.10 07.10 07.10 16.10
Hodowla Zwierząt Towarzyszących i Egzotycznych [pdf] [pdf]     [pdf] [pdf]    
Ostatnia zmiana: 22.02 7.03     13.10 16.10    
Ichtiobiologia, Gospodarka Rybacka i Ochrona Wód [pdf] [pdf] [pdf]   [pdf] [pdf] [pdf] [pdf]
Ostatnia zmiana: 1.03 22.02 24.02   07.10 07.10 07.10 07.10
Prewencja weterynaryjna i ochrona zdrowia zwierząt [pdf] [pdf] [pdf]   [pdf] [pdf] [pdf] [pdf]
Ostatnia zmiana: 07.03 22.02 29.02   07.10 06.10 28.09 14.10

 

 

Studia Stacjonarne IIo Semestr Letni - 2015/16 Semestr Zimowy - 2015/16
I II I II
Akwakultura i Ochrona Środowiska Wodnego [pdf] [pdf]  
Ostatnia zmiana: 07.03 28.09  
Bioinżynieria rozrodu zwierząt [pdf] [pdf] [pdf]
Ostatnia zmiana: 07.03 29.02 06.10  
Biologia Stosowana [pdf] [pdf] [pdf] [pdf]
Ostatnia zmiana: 22.02 24.02 06.10 06.10
Hodowla i Użytkowanie Zwierząt [pdf] [pdf] [pdf]  
Ostatnia zmiana: 07.03 29.02 14.10  
Żywienie i Dietetyka Zwierząt [pdf] [pdf] [pdf]
Ostatnia zmiana: 17.03 29.02 06.10  

 

 

Studia Niestacjonarne Io Semestr Letni - 2015/16 Semestr Zimowy - 2016/17
I II III IV I II III IV
Zootechnika [pdf] [pdf] [pdf] [pdf] [pdf] [pdf] [pdf] [pdf]
Ostatnia zmiana: 01.02 21.01 21.01 21.01 22.07 22.07 22.07 22.07

 

 

Studia Niestacjonarne IIo Semestr Letni - 2015/16 Semestr Zimowy - 2016/17
I II I II
Zootechnika [pdf] [pdf] [pdf]
Ostatnia zmiana: 21.01   22.07 22.07

 

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor    Polityka cookies