KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

Plan Zajęć

Studia Stacjonarne Io Semestr Letni - 2013/14 Semestr Zimowy - 2014/15
I II III   I II III IV
Biologia Stosowana [pdf] [pdf] [pdf] [pdf] [pdf] [pdf]
Ostatnia zmiana: 20.02 24.02 04.03   10.10 17.11 13.10  
Hodowla Ekologiczna i Ochrona Zwierząt [pdf] [pdf] [pdf]     [pdf] [pdf] [pdf]
Ostatnia zmiana: 21.03 28.02 28.02   14.11 14.10 17.11
Hodowla i Użytkowanie Koni [pdf] [pdf] [pdf]   [pdf] [pdf] [pdf] [pdf]
Ostatnia zmiana: 21.03 28.02 25.02   17.11 21.10 30.09 02.10
Hodowla Zwierząt [pdf] [pdf] [pdf]   [pdf] [pdf] [pdf] [pdf]
Ostatnia zmiana: 21.03 28.02 10.03   17.10 17.10 30.09 17.10
Hodowla Zwierząt Towarzyszących i Egzotycznych         [pdf]      
Ostatnia zmiana:         27.10      
Ichtiobiologia, Gospodarka Rybacka i Ochrona Wód [pdf] [pdf] [pdf]   [pdf] [pdf] [pdf] [pdf]
Ostatnia zmiana: 24.02 21.02 21.02   17.10 08.10 10.10 14.10
Prewencja weterynaryjna i ochrona zdrowia zwierząt [pdf] [pdf] [pdf]   [pdf] [pdf] [pdf] [pdf]
Ostatnia zmiana: 21.03 28.02 28.02   21.10 21.10 30.09 02.10

 

 

Studia Stacjonarne IIo Semestr Letni - 2013/14 Semestr Zimowy - 2014/15
I II I II
Akwakultura i Ochrona Środowiska Wodnego   [pdf]    
Ostatnia zmiana: 21.02  
Bioinżynieria rozrodu zwierząt [pdf] [pdf] [pdf]
Ostatnia zmiana: 06.03 25.02 10.10  
Biologia Stosowana [pdf] [pdf] [pdf] [pdf]
Ostatnia zmiana: 14.03 28.02 29.10 30.09
Hodowla i Użytkowanie Zwierząt [pdf] [pdf] [pdf]  
Ostatnia zmiana: 06.03 25.02 10.10  
Żywienie i Dietetyka Zwierząt [pdf] [pdf] [pdf]
Ostatnia zmiana: 20.02 25.02 13.10  

 

 

Studia Niestacjonarne Io Semestr Letni - 2014/15 Semestr Zimowy - 2014/15
I II III IV I II III IV
Zootechnika [pdf] [pdf] [pdf] [pdf] [pdf] [pdf] [pdf] [pdf]
Ostatnia zmiana: 27.01 27.01 27.01 27.01 23.09 29.08 29.08 29.08

 

 

Studia Niestacjonarne IIo Semestr Letni - 2014/15 Semestr Zimowy - 2014/15
I II I II
Zootechnika [pdf] [pdf] [pdf]
Ostatnia zmiana: 27.01   07.10 29.08

 

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor    Polityka cookies