KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

Aktualizacja:
9 luty 2016 r.

Wydziałowy System Zapewnienia Jakości Kształcenia

Wewnętrzny System Jakości Kształcenia na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Podstawa prawna

 

Główny cel funkcjonowania Wydziałowego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia

Wydziałowy System Zapewnienia Jakości Kształcenia, przyjęty uchwałą Rady Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt nr 78/2012/2013 z dnia 22.05.2013r., uwzględnia wszystkie elementy konieczne do osiągnięcia zamierzonych celów dydaktycznych, a w szczególności: monitorowanie i doskonalenie procesu kształcenia, poprawę stanu bazy dydaktycznej, weryfikację i doskonalenie poziomu merytorycznego i dydaktycznego nauczycieli akademickich, trwałość więzi z pracodawcami oraz śledzenie losów absolwentów. Te zintegrowane działania przyczyniają się do systemowej poprawy jakości kształcenia i dodatkowo podnoszą atrakcyjność oferty Wydziału wpływając pozytywnie na wyniki naboru kandydatów.

 

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor    Polityka cookies